За нас

Българска федерация по футбол на маса

През 2002 година е създадена международната федерация по футбол на маса /ITSF/, чиято цел е да издигне играта, която е натрупала вече над 100 годишна история до най-високо спортно ниво. В последните години по целия свят се наблюдава нов подем, който е резултат от пренасищането с електронни игри, както и желанието на хора от различни поколения да споделят удоволствието от играта. България е първата страна на Балканския полуостров, която се присъедини към усилията на международната федерация. Българската федерация по футбол на маса е създадена през 2006 година. От тогава федерацията е съдействала за осигуряването на всичките условия, необходими за провеждането на турнири, отговарящи на международните изисквания. В България официално посещение направи председателят на федерацията по футбол на маса в Германия и заместник председателят на ITSF г-н Клаус Готеслебен, който отговаря пряко и за развитието на спорта в Източна Европа. Той одобри направеното досега от БФФМ и даде зелена светлина за развитието на спорта в България, като даде своята пълна подкрепа за приемането ни за член на ITSF. Още със създаването си Федерацията по футбол на маса работи в насока приобщаване на подрастващите, хората с увреждания и малцинствените групи. Футболът на маса е демократичен по своята същност спорт и може да обхване на практика всички желаещи да го практикуват, без ограничения на пол, възраст, физическо здраве и етнически произход. Важна задача за федерацията е развиването и поощряването на участия на български съзтезатели в международни турнири, както и на организирането на турнири в България с международно участие.

МЕСТА ЗА ИГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ

Румяна Шушулова
Председател

Иван Евтимов
Контролен съвет

Иван Димитров
Контролен съвет